Skip to main content

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

 • Stage
 • Appelscha

Als stagiair leer je bij ons wat de taak in het dagelijks leven is als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Je ondersteunt cliënten van alle leeftijden met meervoudige problematiek. Bijvoorbeeld mensen met psychische problemen of een verslaving. De cliënten hebben ondersteuning nodig bij hun dagelijkse bezigheden en het functioneren in de samenleving.

Jij helpt ze om hun eigen kracht te versterken en zichzelf zo goed mogelijk te redden. Je maakt een plan van aanpak met afspraken over persoonlijke verzorging, wonen, werken, vrije tijd.

Naar wie zijn wij op zoek?

Als begeleider ben je in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.

Wat biedt het bedrijf?

Tijdens je stage werk je dezelfde diensten als je collega’s. Dit kan betekenen dat je onregelmatige diensten draait: dag-, avond en weekenddiensten.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg

 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie

 • B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit

 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties

 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af

 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat

 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan

 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten

 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie

 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk

 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken

 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

HI-Totaalzorg Vaart Zz 50 8426 AE Appelscha Nederland Tel: +31628416008 E-mail: [email protected] Website: www.hi-totaalzorg.nl Contactpersoon Irma van Sleen Tel: +31628416008 E-mail: [email protected] Website: www.hi-totaalzorg.nl Leerbedrijf ID 100062246 bekijk bedrijfsgegevens