Skip to main content

Onderwijsassistent

Je gaat leren en werken in één van onze groepen. Je ondersteunt de leerkracht bij alle voorkomende werkzaamheden, zoals het voorbereiden van activiteiten, het begeleiden van groepjes kinderen, het opruimen etc. Ook assisteer je bij niet lesgebonden activiteiten als die vallen op jouw stagedagen. Natuurlijk start je de dag samen met je collega’s met een kopje koffie of thee, en houden we na de schooldag ook samen pauze om bij te praten. Uiteraard ben je van harte welkom bij studiedagen, overleg- of vergadermomenten en gezellige teamactiviteiten. We kijken samen wat past bij jouw ontwikkeling en interesse.
Als je wilt, staan andere groepen natuurlijk ook open voor jouw inzet en kun je ook daar leerervaringen opdoen.

Naar wie zijn wij op zoek?

We verwachten van jou dat je gemotiveerd bent en je in wilt zetten voor je eigen ontwikkeling én voor onze school. Je neemt daar verantwoordelijkheid voor en zorgt dat we op je kunnen rekenen. We vinden het fijn als je initiatief neemt en nieuwsgierig bent. Stel ons maar vragen, en deel je gedachten met ons. Daar kunnen we allebei van leren. Je verdiept je in de zaken waar we als school mee bezig zijn en je stelt je open en leerbaar op. Zowel naar kinderen als naar collega’s. Laat zien wat jouw kwaliteiten zijn en zet je talenten in. Wees ook duidelijk over wat je nog lastig vindt, of wat je wilt leren, dan zullen we jou daar zo goed mogelijk in ondersteunen.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden jou een klein, fijn team, waarin je snel opgenomen wordt. We begeleiden je en nemen je mee in onze werkzaamheden. Natuurlijk nemen we de tijd om met jou in gesprek te gaan en samen met jou terug te kijken op je werk. Je mag meedoen aan allerlei activiteiten die wij op school doen. Denk aan vergaderingen, studiedagen, gezellige borrels, een teamuitje. Je hoort er echt bij!

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding

 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor

 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit

 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan

 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen

 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

PCBO: Gabrie Mehenschool Dopheide 34 3823 HL Amersfoort Nederland Tel: +31334554443 E-mail: [email protected] Website: gabriemehen.pcboamersfoort.nl/ Contactpersoon Yvette ten Barge Tel: +31334562683 E-mail: [email protected] Website: gabriemehen.pcboamersfoort.nl/ Leerbedrijf ID 100047117 bekijk bedrijfsgegevens