Skip to main content

Onderwijsassistent

 • Stage
 • Almere

De student gaat onderwijs ondersteunende taken uitvoeren in en buiten de klas. Tevens assisteren bij allerhande praktische zaken, zoals het maken van materialen die bij de les gebruikt worden.
En wordt ingezet voor het , onder toezicht van de leerkracht, begeleiden van kleine groepjes kinderen enz.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student moet kunnen omgaan met kinderen van diverse leeftijden, flexibel zijn en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de taken die gegeven worden.
De student beleeft plezier aan het werken met kinderen en is daarvoor ook gemotiveerd.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden de student een goede begeleiding, met korte lijntje tussen student, mentor, schoolopleider en opleidingsschool. Een betrokken team wat het belangrijk vindt dat de student succes ervaringen heeft. Wij zijn een school die de studenten de kans geeft zich breed te ontwikkelen en de student ook veel mogelijkheden biedt om eigen initiatieven aan te dragen en uit te voeren. Binnen onze school wordt de student een onderdeel van ons team, en betrokken bij het hele onderwijs proces.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding

 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor

 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit

 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan

 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen

 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Het Universum Max Planckstraat 74 1341 DA Almere Nederland Tel: +31367671562 E-mail: [email protected] Website: universum.asg-almere.nl Contactpersoon Liesbeth van Vemden Tel: +31367671562 E-mail: [email protected] Website: universum.asg.nl/ Leerbedrijf ID 100444265 bekijk bedrijfsgegevens