Skip to main content

Onderwijsassistent

 • Stage
 • Ede

Als student onderwijsassistent ben je een ondersteuner in de klas of werk je soms buiten de klas met kleine groepjes. Dit gebeurt vooral in de onderbouw (groep 1 – 4) van het basisonderwijs met soms een uitstap naar de bovenbouw (groep 5 – 8)

Naar wie zijn wij op zoek?

Je hebt een actieve houding en bent graag bezig. Je hebt hart voor kinderen en je hebt een open houding naar de leerkracht van de klas.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden een school met een hecht goed samenwerkend open team. We zijn volop aan het ontwikkelen en we groeien nog qua leerlingenaantal.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding

 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor

 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit

 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan

 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen

 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

CNS Basisschool De Ontdekking Sterkerij 14 6717 XR Ede Nederland Tel: +31318645664 E-mail: [email protected] Website: www.oranjenassau.cnsede.nl Contactpersoon Timon Arentsen Tel: +31318645664 E-mail: [email protected] Website: www.ontdekking.cnsede.nl Leerbedrijf ID 100001305 bekijk bedrijfsgegevens