Skip to main content

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

 • Stage
 • Ferwert

De student gaat leren omgaan met kinderen en jong volwassenen die een verstandelijke beperking hebben en evt.gedragsproblematiek. De stageplaats is een gezinshuis waar naast de gezinshuisouders, ook hun eigen kinderen meewerken. Privé en werk loopt dus door elkaar. Dit moet de student respecteren en kunnen begrijpen. We verwachten dat de student uiteindelijk zelfstandig de groep kan draaien en weet hoe om te gaan met dilemma’s en problemen en escalaties kan voorzien en hopelijk voorkomen. De student zal in de eerste periode ruimschoots de tijd krijgen om de cliënten en werkwijzen te leren kennen. Daarna verwachten we wel dat de student zelf initiatief neemt en laat zien wat hij of zij wil leren. Ook willen we graag dat de student leuke activiteiten met de cliënten zal ondernemen. De student zal dus de gehele zorg meemaken in ons gezinshuis. Daarnaast ook zaken als een ondersteuningsplan schrijven, dagelijks rapportage maken, participeren in vergaderingen, notuleren, etc.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student is alert, vrolijk, enthousiast, toont initiatief, belangstellend, rustig, creatief, betrouwbaar.

Wat biedt het bedrijf?

Een fijne stageplaats waarbij veel aandacht is voor de student. Je werkt in een familiare sfeer, wat voor andere studenten meestal als erg prettig enn vertrouwd is ervaren.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg

 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit

 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties

 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af

 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat

 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan

 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten

 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie

 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk

 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken

 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Driestroomhuis Thús by ús Kleasterwei 15 9172 GN Ferwert Nederland Tel: +31518848117 E-mail: [email protected] Website: www.driestroomhuis-thusbyus.nl Contactpersoon Aede Dijkstra Tel: +31518848117 E-mail: [email protected] Leerbedrijf ID 100487636 bekijk bedrijfsgegevens