Skip to main content

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. De ondersteuning is maatwerk, sluit aan bij de behoeften, mogelijkheden, kracht en leefomstandigheden van de cliënt. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg werkt ambulant en/of intramuraal en/of semimuraal in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast kan hij/zij werkzaam zijn in welzijnsinstellingen, justitiële instellingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen. De doelgroep waarmee de persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg werkt is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking en cliënten van alle leeftijden met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg is in staat hulp te bieden bij zelfzorg, wonen en huishouden en participatie. Hij/zij ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij/zij ondersteunt cliënten bij het voeren van eigen regie. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg heeft een helikopterview, voert regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteuningsplan en coördineert werkzaamheden.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg

 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit

 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties

 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af

 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat

 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan

 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten

 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie

 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk

 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken

 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Esdégé Reigersdaal, Kinderboerderij De Bongelaar van Veenweg 96 1701 HH Heerhugowaard Nederland Tel: +31725752362 E-mail: [email protected] Website: www.groenendoen.st-er.nl/ Contactpersoon Rona Snoek Tel: +31623635621 E-mail: [email protected] Leerbedrijf ID 100190471 bekijk bedrijfsgegevens