Skip to main content

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Je gaat clienten van VluchtelingenWerk begeleiden. Het doel van de begeleiding is dat je vluchtelingen zo zelfredzaam mogelijk maakt.
Dat betekent dat je in het begin nog veel voor hen regels: bijvoorbeeld meegaat om hun uitkering en overige financiele regelingen aan te vragen, verzekeringen te regelen, een afspraak voor hen maakt bij de casusregisseur Inburgering en Participatie.
Maar je legt ook uit hoe ze overzicht kunnen houden over hun inkomsten en uitgaven, met welke instanties ze te maken krijgen.
Je maakt mensen wegwijs in Zuidplas: waar zijn de scholen voor kinderen en hoe komen de kinderen daar, waar is de huisarts voor en wanneer ga je naar een ziekenhuis, waar is het consultatiebureau en waarom ga je daar naar toe?
Je gaat ook gebruik maken van een meetinstrument om te beoordelen wat een client nog moet leren en wat hij al zelf kan. En je gaat vervolgens aan de slag met wat de client nog moet leren.

Naar wie zijn wij op zoek?

Je bent respectvol naar clienten en medewerkers van instanties, je komt afspraken na, je weet grenzen aan te geven (wat doe jij, wat moet de client zelf doen), je bent bereid trainingen te volgen (gratis en in stagetijd). We zoeken betrokken stagiaires, die serieus mee gaan draaien in het echte werken met clienten en die beseffen dat ze door te werken met clienten hun opdrachten voor school kunnen volbrengen.
Als je Arabisch, Koerdisch, Tigrinya of Turks spreekt, dan is dat een voordeel (geen voorwaarde).
We hebben plek voor stagiaires die gedurende een heel schooljaar beschikbaar zijn. Korte stages van enkele maanden zijn niet mogelijk, gezien de lange inwerktijd die nodig is. Na ongeveer 2-3 maanden zul je toe zijn aan het begeleiden van je eigen clienten.

Wat biedt het bedrijf?

We bieden trainingen, inwerkperiode door ervaren vrijwilligers, ondersteuning door een professional, een heel leuk team dat elkaar altijd helpt.
Door het werken met onze clienten doe je kennis en ervaring op over de hele breedte van het sociale werk. Alle levensgebieden komen aan bod, afhankelijk van de client die je begeleidt. Over welke levensgebieden hebben we het dan bijvoorbeeld: wonen, financien, gezondheid, school, opvoeding, relaties, sociale contacten. Alles waar wij zelf ook mee te maken (kunnen) krijgen gedurende ons leven. Je zult er dus zelf heel veel aan hebben!

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg

 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit

 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties

 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af

 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat

 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan

 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten

 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie

 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk

 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken

 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

VluchtelingenWerk locatie Nieuwerkerk aan den IJssel Raadhuisplein 35 2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel Nederland Tel: +31653656737 E-mail: [email protected] Website: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vluchtelingenwerk-zuidplas Extra ingang CJG, begane grond Contactpersoon Ingrid van Loo Tel: +31653656737 E-mail: [email protected] Website: www.vluchtelingenwerk.nl/nl Leerbedrijf ID 100682762 bekijk bedrijfsgegevens