Skip to main content

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

 • Stage
 • Dordrecht

Het ABA Huis richt zich op het behandelen en begeleiden van de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 3 t/m 18 jaar met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals:
autismespectrumstoornis
verstandelijke beperking
ontwikkelingsachterstand
ADHD
gedragsproblemen

We werken volgens de ABA methode, Applied Behaviour Analysis. Wij geloven dat ieder kind zich kan ontwikkelen en richten ons op hun potentieel en talenten zodat zij hun plek kunnen innemen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

We werken aan concrete doelen, geformuleerd in een Individueel Educatieplan. Het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van interactie en communicatie staan daarbij centraal. Van daaruit werken we aan ontwikkeldoelen met betrekking tot leerbaarheid, zelfstandigheid en bij een traject naar (speciaal) onderwijs ook aan schoolse vaardigheden. We kijken daarbij steeds naar het kind: wat kan hij/zij al? Wat heeft hij/zij nodig om een volgende stap te maken?

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit

 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties

 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af

 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat

 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan

 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten

 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie

 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk

 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken

 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

ABA Huis Dordrecht Mahonie 20 3315 MC Dordrecht Nederland Tel: +31782040415 Website: www.abahuis.nl Contactpersoon Mw. Sabrina Kraal Tel: +31782040415 E-mail: [email protected] Website: www.abahuis.nl Leerbedrijf ID 100455580 bekijk bedrijfsgegevens