Skip to main content

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

 • Stage
 • Akkrum

Gezinshuis Romsicht, gelieerd aan de Driestroom te Elst, biedt plaatst aan zeven kinderen tussen de 9 en 21 jaar, die niet meer thuis kunnen wonen. Ook hebben we één logeerplaats. De kinderen hebben diverse problematieken zoals autisme, hechtingsstoornis, ADHD, verstandelijke beperking etc.

De student gaat begeleiding bieden aan de kinderen die in het gezinshuis verblijven. Denk hierbij aan de dagelijkse dingen die in het ‘normale gezinsleven’ ook terug komen: met elkaar eten, naar bed brengen, een spelletje spelen, wassen en huishouden. Ook is er tijd voor de student om samen met een kind, één op één, of in een groep, een activiteit te bedenken en uit te voeren, bijvoorbeeld samen voetballen, of samenwerken aan het eigen levensboek (ik-boek). Eens per twee maanden is er een MDO waarbij alle medewerkers, de gezinshuisouders en de behandelcoördinator aanwezig is. De student krijgt de mogelijkheid om hierbij aanwezig te zijn.

Naar wie zijn wij op zoek?

Studenten moeten stevig in hun schoenen staan om bij ons te komen leren. Het is fijn als ze zien wat er moet gebeuren en hierin initiatief durven te nemen.
Je begrijpt dat je een voorbeeldfunctie hebt naar de kinderen toe.

Wat biedt het bedrijf?

Wij werken met gemotiveerde werknemers die open staan voor feedback en leermogelijkheden. De student wordt (tijdelijk) onderdeel van dit team.
Wanneer het goed klikt en er vacatureruimte is, is er een mogelijkheid om als vrijwilliger betrokken te blijven bij het gezinshuis.

De werktijden zijn veelal wanneer de kinderen thuis zijn, dus van ca. 14.00 uur tot 20.00 uur. Tevens verwachten wij dat de student minimaal één weekend per maand aanwezig kan zijn.

Wij bieden betrokken begeleiders en bieden één keer per week een evaluatiemoment. Daarnaast verwachten wij dat ca. één keer per maand een reflectieverslag wordt geschreven. De student is nooit alleen op de locatie, er is altijd een medewerker op de locatie die kan ondersteunen wanneer dit nodig is.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg

 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit

 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties

 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af

 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat

 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan

 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten

 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie

 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk

 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken

 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Driestroom Gezinshuis Romsicht Boarnsterdyk 72 8491 AW Akkrum Nederland Tel: +31650862904 E-mail: [email protected] Website: driestroomhuis-romsicht.nl Contactpersoon Regina van Dijk Tel: +31650862904 E-mail: [email protected] Website: driestroomhuis-romsicht.nl Leerbedrijf ID 100726659 bekijk bedrijfsgegevens