Skip to main content

Onderwijsassistent

 • Stage
 • Vleuten

Je kunt bij ons stage lopen als onderwijsassistent/onderwijsondersteuner in een groep 1 t/m 8 (exacte groep in overleg).
We vragen een actieve houding die gericht is op leren en oefenen.
De preciese verwachtingen die we van jou hebben is afhanklijk van het leerjaar waar je in zit.
Voordat we jou plaatsen op onze school vindt er een startgesprek plaats waarin we elkaar beter leren kennen en verwachtingen uitspreken naar elkaar.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding

 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor

 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit

 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan

 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen

 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

De Fonkeling Doyenneperenlaan 1 3452 EC Vleuten Nederland Tel: +31302027600 E-mail: [email protected] Website: www.ikcdefonkeling.nl/ Contactpersoon Joris Bouwman Tel: +31302027600 E-mail: [email protected] Website: www.ikcdefonkeling.nl/ Leerbedrijf ID 100632012 bekijk bedrijfsgegevens