Skip to main content

Onderwijsassistent

 • Stage
 • Enschede

Je werkzaamheden zullen, in overleg met jouw leerdoelen, worden ingevuld.

Je kunt bij ons bijvoorbeeld intakegesprekken voeren. Je komt dan bij de leerling thuis en voert een gesprek met ouders en kind. Je maakt een nulmeting, waarbij je kijkt hoe de situatie rondom het kind is en waar hulpvragen liggen (zowel voor het doorsturen naar andere organisaties als in het leerproces). Je leert hierbij veel over gespreksvoering, verschillende situaties en belemmeringen die er kunnen zijn in de ontwikkeling van een kind.

Ook begeleid je onderwijsklassen, kleine klassen van maximaal 5 leerlingen met elk een eigen hulpvraag. Je leert hierbij over groepsdynamiek en didactische vaardigheden.

Maar er is nog veel meer te leren bij ons, kijk vooral naar wat jij WILT leren en dan maken we samen een plan!

Naar wie zijn wij op zoek?

We verwachten van onze stagiaires dat ze flexibel zijn, een pro-actieve houding hebben, en vooral heel veel passie voor het werkveld hebben!

Wat biedt het bedrijf?

Een interessante werkplek waarbij we ook open staan voor jouw input! Er zijn doorgroeimogelijkheden maar vooral heel veel kansen om leerervaringen op te doen.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding

 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor

 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit

 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan

 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen

 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Stichting Onderwijsbegeleiding Hilbertlanden 29 7542 JJ Enschede Nederland Tel: +31613349196 E-mail: [email protected] Website: st-onderwijsbegeleiding.nl/ Contactpersoon Anne Slutter Tel: +31613349196 E-mail: [email protected] Leerbedrijf ID 100724998 bekijk bedrijfsgegevens