Skip to main content

Onderwijsassistent

 • Stage
 • Barneveld

De student assisteert de leraar, leraren of het team door individuele leerlingen of (kleine) groepen te begeleiden bij leeractiviteiten. De student werkt samen met de leraar/het lerarenteam, maar ook met andere betrokkenen binnen de organisatie, zoals ondersteunende medewerkers. Hij/zij heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces (het lesgeven). Het voorbereiden, afronden en evalueren van leeractiviteiten behoort ook tot de taken. De onderwijsassistent heeft een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen. De student heeft vooral een verzorgend-pedagogische en didactische rol en is bekend met de lesstof.
Op SBO de Vogelhorst starten de werkdagen van onderwijsassistenten om 8 uur tot ongeveer 15.30 uur.

Naar wie zijn wij op zoek?

Je wil graag leren en staat open voor feedback. Je probeert aanwijzingen en tips in het vervolg van je stage in te zetten.
Je weet wat onze doelgroep is en je hebt hart voor deze leerlingen die iets ‘speciaals’ nodig hebben.
Je bent open en eerlijk over de zaken die je binnen je stage tegenkomt.

Wat biedt het bedrijf?

Wij zijn een groot en dynamisch team waarvan je als student ook deel uit maakt.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding

 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor

 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit

 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan

 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen

 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

SBO De Vogelhorst Ds. E. Fransenlaan 1 3772 TX Barneveld Nederland Tel: +31342413856 E-mail: [email protected] Website: www.devogelhorst.nl Contactpersoon Hester de Zwaan Tel: +31342413856 E-mail: [email protected] Website: www.devogelhorst.nl/ Leerbedrijf ID 100044119 bekijk bedrijfsgegevens