Skip to main content

Onderwijsassistent

 • Stage
 • Haps

Wij bieden je een plek waar je op maandag en donderdag begeleid wordt door een zeer ervaren onderwijsassistent die leerlingen uit alle 8 de leerjaren op onze school ondersteund. Een gevarieerde werkplek dus waar veel te leren valt. Bij een stage-omvang van 3 of 4 dagen per week, koppelen we je op de overige dagen aan 1 groep. Meestal is dat een kleutergroep. Op die dagen verzorg je ondersteunende werkzaamheden voor de leerkracht. Het voorbereiden van werkjes, het lezen, spelen of werken met kinderen, het opruimen van het lokaal en surveilleren tijdens pauzes. Op onze school zijn de lijnen kort en sta je er nooit alleen voor, tenzij dat past bij je ontwikkeling. In dat geval geven we je graag het vertrouwen en de ruimte om te leren. Onze schooltijden vind je op onze website. Jouw aanwezigheid is van 8.00 tot 16.30 uur.

Naar wie zijn wij op zoek?

Wat voor ons belangrijk is, is de liefde voor de kinderen. We zoeken studenten die zin hebben om te leren en dat ook uitstralen. Je hoeft niet alles te kunnen, we leren je graag wat je voor deze baan aan vaardigheden nodig hebt. Wel vragen we een open houding en je volledige inzet. Het is prettig als je het lef hebt om nieuwe dingen uit te proberen, handig als je ook op je eigen handelen kan reflecteren (wat deed ik goed, wat kan beter) en je laat begeleiden.

Wat biedt het bedrijf?

De Bongerd is een opleidingsschool. Het team bestaat uit ervaren onderwijsmensen die met plezier anderen begeleiden. De lijnen zijn kort, de sfeer is goed en er is een open klimaat. Voor de meeste activiteiten geldt dat jij daar ook welkom bij bent. Voor ons maak je onderdeel uit van het team. Verder hoort onze school bij Optimus. Een bestuur waar 40 scholen onder vallen en waar fijne werkomstandigheden zijn. Ben je goed in je werk dan zijn er mooie kansen op een leuke werkplek op stichtingsniveau.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding

 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor

 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit

 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan

 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen

 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

RK Basisschool de Bongerd Kerkstraat 7 5443 AA Haps Nederland Tel: +31485315385 E-mail: [email protected] Website: www.debongerdhaps.nl Contactpersoon Linda van Summeren Tel: +31485315385 E-mail: [email protected] Leerbedrijf ID 100021145 bekijk bedrijfsgegevens