Skip to main content

Onderwijsassistent

 • Stage
 • Groningen

Voor deze stage zit in je in je tweede of derde jaar van je opleiding onderwijsassistent.
Je assisteert bij diverse creatieve vakken, huiswerkbegeleiding en helpt met het bijhouden van de kabinetten.

Naar wie zijn wij op zoek?

We vragen van je dat je affiniteit hebt met de doelgroep en het vrijeschoolonderwijs, eigen initiatief toont, door kunt pakken en flexibel bent.

Wat biedt het bedrijf?

Het leerbedrijf biedt een gezellig school, een fijn team om mee samen te werken.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding

 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor

 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit

 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen

 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Parcivalcollege Merwedestraat 45 9725 KA Groningen Nederland Tel: +31505201800 E-mail: [email protected] Website: www.parcivalcollege.nl Contactpersoon Dorret Klaver Tel: +31505201800 E-mail: [email protected] Website: www.parcivalcollege.nl/ Leerbedrijf ID 100620022 bekijk bedrijfsgegevens