Skip to main content

Onderwijsassistent

We zijn voor onze onder en middenbouw groepen op zoek naar studenten om te ondersteunen in de groepen. Om voorbereidend werk te doen en ook om met leerlingen extra kunnen werken aan gedrag of leren.

Naar wie zijn wij op zoek?

We zoeken studenten met een open houding die flexibel zijn en een uitdaging zien in onze doelgroep.
Het werken met onze leerlingen vraagt om geduld, ze hebben veel structuur nodig en hebben moeite met leren.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden een interessante leerplek waar in overleg veel mogelijkheden zijn om eigen activiteiten te bedenken en uit te voeren.
In evaluaties krijgen wij van studenten terug dat ze zich welkom voelen op school en dat ze het gevoel hebben bij het team te horen.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding

 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor

 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit

 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen

 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

SBO speciaal onderwijs Dr. M. van der Hoeveschool Ringweg-Kruiskamp 106 3814 WT Amersfoort Nederland Tel: +31334721580 E-mail: [email protected] Website: www.mvanderhoeve.nl/ Contactpersoon Jaime van Seumeren Tel: +31334721580 E-mail: [email protected] Website: www.mvanderhoeve.nl/ Leerbedrijf ID 100003399 bekijk bedrijfsgegevens