Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Signtaal biedt, na schooltijd en tijdens vakanties, begeleiding aan kinderen en jongeren met een communicatieve (meervoudige) beperking.
Communicatieve beperkingen zoals TOS, slechthorendheid of doofheid. Naast de communicatieve beperking hebben sommige cliënten ook beperkingen zoals Down Syndroom, ASS, slechtziendheid enz. Gezien de complexiteit van doelgroep, biedt Signtaal alleen stageplaatsen voor langere tijd.
Tijdens jouw stage leer je kinderen of jongeren begeleiden in een kleine groep (6 tot 8 cliënten). M.b.v. Totale Communicatie (gebaren, pictogrammen etc.) bied je binnen de dagstructuur activiteiten aan, die gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling en het vergroten van de (communicatieve) zelfredzaamheid. Daarnaast heb je taken, zoals het onderhouden van oudercontacten, het schrijven van zorgplannen en het actief deelnemen aan vergaderingen.

Naar wie zijn wij op zoek?

– Je hebt affiniteit met onze doelgroep.
– Je bent vriendelijk.
– Je bent leergierig en intiatiefrijk.
– Je bent eerlijk.
– Je kan feedback geven en ontvangen.

Wat biedt het bedrijf?

Signtaal biedt :
– een uitdagende doelgroep.
– een team met enthousiaste collega’s.
– scholing in Nederlandse Gebaren Taal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG).
– een stageplek met ruimte voor eigen initiatieven.

Let op:
Aangezien Signtaal naschoolse begeleiding biedt, draai je tijdens schoolweken diensten van 14.00 – 19.00 uur. Tenzij er sprake is van overleg of scholing, want dan start je eerder. Het tekort aan stageuren kan worden ingehaald tijdens studiedagen en vakantieweken. Je draait dan diensten van 8.45 – 17.15 uur.

Interesse ?
Dan ontvangen we graag een mail met daarin jouw motivatie om bij Signtaal stage te lopen.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Signtaal B.V. de Tol 8 2266 EK Leidschendam Nederland Tel: +31683185089 E-mail: [email protected] Website: www.signtaal.nl Contactpersoon Patricia Buijs Tel: +31683185089 E-mail: [email protected] Website: www.signtaal.nl Leerbedrijf ID 100487821 bekijk bedrijfsgegevens