Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Zwolle

Dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De behandeling en de begeleiding is gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt door middel van een breed activiteitenaanbod vanuit duidelijk gestelde hulpvragen en daaruit voortkomende doelstellingen. Om optimaal van elkaar te leren zijn de groepen heterogeen van samenstelling.

Expertisecentrum en orthopedagogisch didactisch dagcentrum de Kameel biedt kinderen met een verstandelijke, psychiatrische of meervoudige beperking een omgeving waar het kind ten volste tot zijn recht komt. Een team van deskundige mensen staat garant voor een zeer breed ontwikkelingsaanbod. De Kameel is geen onderwijsinstelling, maar onderwijs is sterk gentegreerd binnen een vast dagprogramma. Naast het onderwijsaanbod is er veel aandacht voor de sociale ontwikkeling van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met zijn omgeving en het gezin.
Kijk voor meer informatie op www.de-kameel.nl

Naar wie zijn wij op zoek?

Sociaal
Geduldig
Leergierig
Enthousiast.

Wat biedt het bedrijf?

Na de stage is er altijd kans op een leuke (bij)baan.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Video Link

lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

ODDC de Kameel Botlek 54 8032 CG Zwolle Nederland Tel: +31384537809 E-mail: [email protected] Website: www.de-kameel.nl Contactpersoon Lisa en Janine Tel: +31384537809 E-mail: [email protected] Website: de-kameel.nl/ Leerbedrijf ID 100040226 bekijk bedrijfsgegevens