Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Binnen Parc Spelderholt bieden we een ontwikkelingstraject aan voor onze 80 studenten met een verstandelijke beperking. Ze komen deeltijd intern om zich op alle leefgebieden te ontwikkelen.

Binnen dit ontwikkelingstraject kun jij als stagiair een grote rol spelen voor onze student.
Samen met onze begeleiders help je met onder andere met:
– het vormgeven van de dagstructuur zowel individueel als voor een groep.
– Het uitvoeren en ontwikkelen van huishoudelijke activiteiten.
– Het ontwikkelen van (en volgen van) dag planningen.
– Het ondersteunen in het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse taken.
– Het vormgeven en onderhouden van sociale contacten.

Naar wie zijn wij op zoek?

We vragen van onze stagiairs dat ze:
– Sociaal vaardig zijn.
– Ontwikkelingsgericht willen kijken naar zichzelf en onze studenten.
– Actief meedenken over de mogelijkheden die onze studenten hebben.
– Feedback durven geven en ontvangen.
– Fouten durven maken en hierop durven te reflecteren.
– Durven out of the box te denken.

Wat biedt het bedrijf?

Naast een CAO bepaalde stagevergoeding bieden we ook:
– Een hele veilige ontwikkel omging voor onze studenten. Hier profiteer jij als stagiair ook van
– De mogelijkheid om overal bij aanwezig te zijn binnen ons proces.
– De mogelijkheid om op diverse afdelingen te kijken of om vragen te stellen.
– We hebben veel mogelijkheden om je stage aan te passen aan je ontwikkel wensen.
– Een aantal keer per jaar houden we een presentatie waar je als stagiair uitleg krijgt over onze methodiek, financiering, ontwikkeltraject.
– Mogelijkheden tot intervisie met andere stagiairs.
– Aanpasbare diensttijden (binnen grenzen) mocht het vervoer niet meezitten
– Mogelijkheid tot overnachten als je niet meer met het OV naar huis kunt komen na je dienst (koppeldiensten (laat/dag) zijn mogelijk)
– Het komt regelmatig voor dat stagiairs na het afronden van hun stage en studie meedingen naar een (tijdelijke of vaste) baan.

Kijk de film hieronder voor een impressie.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361 DA Beekbergen Nederland Tel: +3155506849 E-mail: [email protected] Website: www.parcspelderholt.nl Contactpersoon Berend Jan van Bruggen Tel: +31555068849 E-mail: [email protected] Website: www.parcspelderholt.nl Leerbedrijf ID 100206712 bekijk bedrijfsgegevens