Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Lunteren

Wij hebben op onze locatie een peuteropvang en een BSO. Beide bevinden zich in basisschool de Wegwijzer. Tijdens de voorschoolse opvang, bieden wij rustige activiteiten aan en begeleiden de kinderen na afloop naar hun klas. Dan start de ochtend peuteropvang, peuters van 2 tot 4 jaar worden hier opgevangen en begeleid in hun ontwikkeling. De taken van een stagiaire laten wij aansluiten bij het niveau en het leerjaar van de opleiding. Denk hierbij aan helpen met de voorbereiding van de werkjes, begeleiding bij het buiten spelen, meedenken met de thema planning, voorlezen enz. Zodra de school is afgelopen start de BSO weer en worden de kinderen opgehaald uit hun klas en gaan we naar de BSO ruimte. Hier wordt fruit en drinken klaargemaakt en vervolgens wordt de middag gevuld met activiteiten volgens een thema planning en wordt er buiten gespeeld. Wij verwachten hierin een actieve bijdrage van de student.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student beschikt over een positieve en christelijke levenshouding, is creatief en kan zich goed inleven in de kinderen.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden een gezellig en hecht team in een plezierige werkomgeving.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • Behoort niet tot het takenpakket
  Behoort niet tot het takenpakket: P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

CBS de Wegwijzer Kerkhoflaan 27 6741 BN Lunteren Nederland Tel: +31318482122 E-mail: [email protected] Website: www.dewegwijzerlunteren.nl Contactpersoon Hendrik Vlastuin Tel: +31318482122 E-mail: [email protected] Website: www.peuterspeelzaalbenjamin.nl Leerbedrijf ID 100054497 bekijk bedrijfsgegevens