Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Tiel

Enerzijds ga je tijdens je stageperiode onderdeel uit maken van onze organisatie, anderzijds ben je hier om te leren. Leren is in onze visie een kwestie van onderzoeken & ontdekken,
kijken & luisteren en vragen & zelf doen! In de praktijk is het belangrijk om je bewust te zijn dat alles wat je doet (of niet doet!) effect heeft op het welbevinden van de kinderen. Je werkt met het meest kostbare wat ouders hebben; hun kind! Een klein foutje zoals een hoog bedje vergeten goed af te sluiten of een etenswaar aan een kind geven met een heftige
allergie, kan grote gevolgen hebben. Alertheid & veel vragen stellen is dus heel belangrijk!

Als je stage loopt bij Villa Kakelbont Kinderopvang heb je dagelijks te maken met de pedagogisch medewerkers, die als stagebegeleider functioneren. Je eigen stagebegeleider ziet jou ook zoveel mogelijk op de dagen dat je stage loopt. Samen hebben jullie tweewekelijks een kort gesprek over hoe het gaat.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

De Graaf & Gravin (BSO & KDV) Jonge Schutskooilaan 7 4001 SB Tiel Nederland Tel: +31344623662 E-mail: [email protected] Contactpersoon Ellen van Echteld Tel: +31854855480 E-mail: [email protected] Website: www.villakakelbont.nl Leerbedrijf ID 100029220 bekijk bedrijfsgegevens