Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Oostwold

Na een opstart periode waarin je de organisatie, collega’s, werkwijze en kinderen leert kennen, ga je steeds meer verantwoordelijkheid krijgen op de groep. Je gaat mee in ons ritme van de groep (dit kan zijn, baby-peuter of BSO). Je werkzaamheden zijn huishoudelijk, verzorging van de kinderen (eten, drinken, schone luier en ritme kinderen volgen), schriftjes schrijven voor ouders, overdracht doen met ouders, vergaderingen bijwonen, actief meedenken met VVE programma en uiteindelijk kan je aan het einde van je stage een groep zelfstandig draaien. We werken er naar toe dat je een pedagogisch medewerker wordt die alles leert wat nodig is voor dit vak.

Naar wie zijn wij op zoek?

Affiniteit met kinderen, creativiteit in activiteiten maar ook in oplossingen kunnen denken en de meeste vaardigheden ontwikkel je vaak verder door je stage.

Wat biedt het bedrijf?

Doorgroeimogelijkheden, kans op een vaste aanstelling en een gezellig team!

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

KC Villa Oostwold Hoofdstraat 232 9828 PD Oostwold Nederland Tel: +31508518228 E-mail: [email protected] Contactpersoon Gitte Pijpker Tel: +31651536363 E-mail: [email protected] Website: www.villaoostwold.nl Leerbedrijf ID 100038329 bekijk bedrijfsgegevens