Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Als ambulant gezinsbegeleider analyseer je, vanuit
interesse over en kennis van de culturele
achtergrond van de cliënt, de hulpvraag in dialoog
met het gezin/systeem. Je stelt samen met het gezin
een plan van aanpak op. Op basis van vertrouwen
signaleer je knelpunten die binnen het
gezinssysteem aanwezig zijn en weet hierop te
anticiperen. Je draagt bij aan het versterken van de
opvoedingsvaardigheden binnen het gezin zodat er
een veilige opgroeisituatie gerealiseerd wordt.
Tevens richt jij je samen met het gezin op het
vergroten van het netwerk. Je onderhoudt contact
met de scholen, overlegt met andere
hulpverleningsorganisaties zoals de Jeugd en
Gezinsbeschermers, stichting Nidos en de
gemeente. Alle aangeboden hulpverlening wordt
geëvalueerd en indien nodig stel je het plan van
aanpak bij.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Bocah Donya BV van Eedenplein 5 1702 GW Heerhugowaard Nederland Tel: +31634642720 E-mail: [email protected] Website: www.bocahdonya.nl Contactpersoon Nadieh Bakker-Blij Tel: +31634642720 E-mail: [email protected] Leerbedrijf ID 100751831 bekijk bedrijfsgegevens