Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Dordrecht

Het ABA Huis richt zich op het behandelen en begeleiden van de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 3 t/m 7 jaar met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals:
autismespectrumstoornis
verstandelijke beperking
ontwikkelingsachterstand
ADHD
gedragsproblemen

Er wordt gewerkt volgens de ABA methode, Applied Behaviour Analysis. Wij geloven dat ieder kind zich kan ontwikkelen en richten ons op hun potentieel en talenten zodat zij hun plek kunnen innemen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

We werken aan concrete doelen, geformuleerd in een Individueel Educatieplan. Het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van interactie en communicatie staan daarbij centraal. Van daaruit werken we aan ontwikkeldoelen met betrekking tot leerbaarheid, zelfstandigheid en bij een traject naar (speciaal) onderwijs ook aan schoolse vaardigheden. We kijken daarbij steeds naar het kind: wat kan hij/zij al? Wat heeft hij/zij nodig om een volgende stap te maken?

Naar wie zijn wij op zoek?

Enthousiast, creatief en gemotiveerd!

Wat biedt het bedrijf?

• Een stagevergoeding van €400,00 euro bruto per maand o.b.v. 36 uur per week;
• Een stageplek in een gemotiveerd, jong en gezellig team;
• Volop ontwikkelingsmogelijkheden;
• Een ABA inwerkprogramma;
• Arbeidsvoorwaarden zijn volgens cao-gehandicaptenzorg;

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

ABA Huis Dordrecht Mahonie 20 3315 MC Dordrecht Nederland Tel: +31782040415 Website: www.abahuis.nl Contactpersoon Varsha Bansraj Tel: +31104950574 E-mail: [email protected] Website: www.abahuis.nl Leerbedrijf ID 100455580 bekijk bedrijfsgegevens