Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Tilburg

De student doet het werk in de klas as dat van een onderwijsassistent. Met daarbinnen voldoende ruimte voor specifieke opdrachten vanuit de opleiding. De nadruk ligt op het kennismaken met de doelgroep leerlingen met een verstandelijke beperking.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student moet stevig in de schoenen staan, flexibel en consequent kunnen handelen.

Wat biedt het bedrijf?

Vooral het kennismaken met de doelgroep leerlingen met een verstandelijke beperking, Stagiaires onderwijsassistent hebben reële kans op en baan binnen de organisatie. In de school zijn zo’n 35 onderwijsassistenten werkzaam.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

ZML de Bodde VSO Karel Boddenweg 2 5044 EL Tilburg Nederland Tel: +31134671363 E-mail: [email protected] Website: www.debodde.nl Contactpersoon Arno Timmermans Tel: +31134671363 E-mail: [email protected] Leerbedrijf ID 100040306 bekijk bedrijfsgegevens