Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Culemborg

Tijdens je stage ben jij, naast je collega’s op de locatie, verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding, verzorging en de ontwikkeling van de kinderen op de BSO+. Je taken stemmen we af door te kijken naar je stageopdrachten en je individuele capaciteiten. Gedurende je stage bouwen we je taken en verantwoordelijkheden steeds verder uit. Taken die je als student uitvoert op de groep zijn onder andere: – huishoudelijke taken (schoonmaken, opruimen); – verzorgende taken (eten en drinken klaarmaken, hygiënisch werken); – begeleidende taken (activiteiten organiseren en begeleiden, denk aan knutselactiviteiten of een buitenactiviteit). Op de BSO+ vangen we kinderen op in de leeftijd van 4-12 jaar die een extra ondersteuningsvraag hebben. Aan deze kinderen bieden we opvang in de kleine groep, met minder prikkels, meer structuur en intensievere begeleiding.

Naar wie zijn wij op zoek?

We vinden het belangrijk dat je enthousiast bent en zin hebt om je in te zetten om de kinderen een fijne dag te bezorgen. Je hebt passie om kinderen te begeleiden, te verzorgen en hen te helpen ontwikkelen. We verwachten dat je een open houding hebt. Een open houding ten opzichte van de kinderen en een open houding ten opzichte van je collega’s. Daarnaast is het belangrijk dat je affiniteit hebt met deze speciale doelgroep. Omdat je middenin een leerproces zit, is het belangrijk dat je open staat voor feedback en open staat om te leren.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden je een prettige werkomgeving bij de grootste kinderopvangorganisatie in Culemborg. We vinden het belangrijk om je de kans te bieden om ervaring op te doen in de praktijk en maken graag tijd vrij om je goed te begeleiden. Jij hebt de leiding over je eigen leerproces. In overleg met je werkbegeleider worden je taken vastgesteld. En wie weet kun je na het afronden van je opleiding bij ons aan de slag. Op BSO+ Obelix vangen we na schooltijd kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar op die op de reguliere BSO (tijdelijk) niet op de juiste plek zitten. Spelletjes doen, met lego spelen, knutselen of iets bakken….. we doen het allemaal bij BSO+Oobelix. En als het mooi weer is, verplaatsen de enthousiaste pedagogisch medewerkers alle activiteiten lekker naar buiten.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Dichtbij kinderopvang, BSO Idefix en Obelix Schoolhof West 1 4105 AL Culemborg Nederland Tel: +31645264372 E-mail: [email protected] Website: www.dichtbijkinderopvang.nl Contactpersoon Brigitte Wansing Tel: +31644015022 E-mail: [email protected] Website: www.skpc.nl/obelix/ Leerbedrijf ID 100039216 bekijk bedrijfsgegevens