Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Haarlem

Kinderopvang de Vlinderboom op school is verbonden via peutergroepen en buitenschoolse opvang in 4 vrije scholen in Noord Holland in Haarlem, Alkmaar, Oudorp, Amsterdam en Zaandam. Onze werkwijze is vanuit de antroposofische pedagogiek en sluit aan bij het vrijeschool onderwijs. Door de geborgen huiselijke omgeving en persoonlijke liefdevolle aandacht bieden wij kinderen een tweede thuis. Wij bieden een stageplaats aan in een fijn, ervaren team. Je begeleidt en verzorgt BSO kinderen. Er is ruimte voor creativiteit en het aanbieden van activiteiten.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student beschikt over: goed observerend vermogen, inlevingsvermogen, communicatief, flexibel, aanpassingsvermogen aan de situatie.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden een stageplaats aan in een fijn, ervaren team. We bieden goede begeleiding. Je begeleidt en verzorgt BSO kinderen in de middag. Er is ruimte om activiteiten aan te bieden.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

De Vlinderboom op School, Rudolf Steinerschool Haarlem Duitslandlaan 3 2034 BC Haarlem Nederland Tel: +31628048858 E-mail: [email protected] Website: www.devlinderboom-opschool.nl Extra In de Rudolf Steinerschool Haarlem, ma t/m vrijdag Contactpersoon mevrouw Anja van den Dop Tel: +31628048858 E-mail: [email protected] Website: www.devlinderboom-opschool.nl/home/haarlem/ Leerbedrijf ID 100064911 bekijk bedrijfsgegevens