Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Samen met jou kiezen we voor een passende vaste groep. De keuze bestaat uit:
– Horizontale babygroep 0-2 jaar
– Horizontale peutergroep 2-4 jaar
– Combinatiestage peuterspeelzaal VVE in de ochtend en een vaste BSOgroep in de middag
Je gaat in de eerste fase van de stage investeren in het contact met de kinderen door mee te spelen en te helpen bij verzorgende taken. Je leert de collega’s kennen. Je leert de vaste routines van de dag. In de volgende fase worden de opdrachten van school uitgevoerd op de werkplek. We volgen hierbij jouw tempo. In de laatste fase zal je, afhankelijk van in welk jaar je zit, steeds meer gelijkwaardig zijn in de taken die horen bij die van een pedagogisch medewerker. Je bereidt activiteiten voor in kleine groepjes en voert deze samen met de collega’s uit. Tweede en derdejaars oefenen hierbij ook administratieve taken en oudergesprekken, uiteraard eerst samen met de werkbegeleider. Je gaat ook oefenen met coördineren van bijv. een themadag of een uitstapje

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij vragen van jou een enthousiaste open en actieve houding. Ook werken wij graag met studenten die om kunnen gaan met positieve opbouwende feedback en we vinden het extra leuk als je veel initiatief durft te nemen!

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden een kleinschalige kinderopvanglocatie met een dorps karakter. Onze collega’s hebben oog en oor voor hun eigen groep maar zijn ook zeer betrokken bij elkaar en bij de kinderen van de naastgelegen groepen. Kenmerkend voor ons is het persoonlijke contact met elkaar en met de ouders van de kinderen. De locatie Zoeterwoude Dorp delen wij met de school, het CJG en de bibliotheek. De locatie in Zoeterwoude Rijndijk zit naast de school en de met de school. De leidinggevenden en collega’s zijn goed benaderbaar en willen graag het beste voor jouw leerproces. Bij de baby’s werken we volgens de visie van Pikler en op de peutergroepen werken we met de methode Uk en Puk. In de BSO werken we met een activiteitenplanning en doen we veel uitstapjes en workshops. We dragen graag bij aan het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van onze kinderen.
Je ontvangt bij ons een stagevergoeding en je wordt betrokken bij teamuitjes en bijzondere activiteiten in de locatie.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Video Link

lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude Het Veldboeket 5 2381 JK Zoeterwoude Nederland Tel: +31715808010 E-mail: [email protected] Website: www.kinderopvangzoeterwoude.nl Extra 2 van de 4 plekken zijn op Kooikersplein 2 Zoeterwoude Rijndijk Contactpersoon Natasja van Haasteren Tel: +31642379146 E-mail: [email protected] Website: www.kinderopvangzoeterwoude.nl Leerbedrijf ID 100013084 bekijk bedrijfsgegevens