Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Je gaat als student aan de slag met de werkprocessen vanuit de opleiding en werkt toe naar zelfstandig functioneren als pedagogisch medewerker. Wij bieden je een plaats in één van de groepen aan waarbij we ernaar streven dat alle stagedagen binnen één groep zullen zijn. Desgewenst kan er gedurende het schooljaar gewisseld worden van groep.

Naar wie zijn wij op zoek?

Een open houding vinden wij belangrijk. Stel vragen, ben nieuwsgierig. Dit laat zien dat je kritisch bent in je handelen. Het laat ook collega’s nadenken over waarom ze dingen op een bepaalde manier doen.

Wat biedt het bedrijf?

Villa Kakelbont is een kinderdagverblijf met 3 groepen en een binnenspeelruimte. Twee groepen zijn semi-horizontaal opgebouwd. Hier spelen kinderen van 0 tot ca. 2 jaar en in de andere groep kinderen van ca. 2 jaar tot aan het vierde jaar. Op de eerste etage bevindt zich een verticale groep. Hier spelen de kinderen van 0 tot 4 jaar. De Villa biedt geen BSO. Er is een binnenspeelruimte waarvan gebruik gemaakt kan worden op slecht weer om even te rennen, klimmen en klauteren. Ook worden hier themagerichte activiteiten aangeboden. De buitenspeelruimte is/ wordt in 2023 opnieuw aangekleed met meer groen en natuur. De binnenspeelruimte, de verticale groep, de slaapvertrekken, verschoonruimten en pauzeruimte zijn recentelijk in een moderner jasje gestoken. Hier kan in een rustige sfeer echt even lekker gezeten worden. De Villa bestaat uit een vast team medewerkers. Mocht eer ruimte zijn binnen het team en de werkzaamheden aan het einde van je stage dan is een vaste aanstelling mogelijk.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

KDV Villa Kakelbont Middelweg 36 5253 CA Nieuwkuijk Nederland Tel: +31735111036 E-mail: [email protected] Website: www.kinderdagverblijfvillakakelbont.nl Contactpersoon Chantalle Dekkers Tel: +31735111036 E-mail: [email protected] Website: www.kinderdagverblijfvillakakelbont.nl/ Leerbedrijf ID 100015330 bekijk bedrijfsgegevens