Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Taken van een stagiair:
Het hangt van jouw opleiding en leerjaar af welke taken je op de werkvloer uit mag voeren. Ook jouw eigen ontwikkeling heeft hier invloed op. Als stagiair doe je onder meer de volgende activiteiten:
-Voorkomende diensten draaien
-Vertrouwensband opbouwen met de bewoner
-Bewoners ondersteunen bij het ‘normale leven’, zoals een gezond dag/nachtritme, werk of dagbesteding

Deelnemen aan het teamproces:
-samenwerken, vergaderingen bijwonen en inbreng geven, meedenken en meedoen
-Bijdrage leveren aan het uitvoeren en opstellen van het persoonlijk plan
-Leerproces samen met je werkbegeleider en collega’s vormgeven.

Belangrijke eigenschappen
De volgende eigenschappen vinden wij belangrijk en kun je bij ons verder ontwikkelen:
-Verantwoordelijkheid dragen (voor de bewoner en je leerproces)
-Enthousiasme
-Flexibel
-Sociale vaardigheden
Werktijden
Op basis van de stage uren die jouw opleiding bepaalt, wordt er door

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Gezinshuis Graafschap De Ketting 87 7007 DK Doetinchem Nederland Tel: +31314785733 E-mail: [email protected] Website: www.gezinshuis.com Contactpersoon Melvin de Graaf Tel: +31314785733 E-mail: [email protected] Leerbedrijf ID 100479549 bekijk bedrijfsgegevens