Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Beugen

De student komt stage lopen binnen onze kinderopvangorganisatie op het dagverblijf en/of BSO. De student is medeverantwoordelijk voor de dagopvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Het dagverblijf van onze organisatie kent een baby- en peutergroep, de BSO bestaat uit 1 groep kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar. De student begeleidt de kinderen in de algemene dagelijkse verzorging en stimuleert de kinderen in ontwikkeling. Hiervoor voert de student leeftijdsspecifieke activiteiten met kinderen uit. Er is ruimte om een activiteitenaanbod op te stellen wanneer een kind extra stimulering behoeft (kerntaak opleiding). Gedurende de werkdag voer je overdracht gesprekken met ouders en doorloop je het dagprogramma samen met het individuele kind/ de groep kinderen. Verder kenmerkt een stage op niveau 4 zich bij onze organisatie door je te verdiepen in het beleidsplan, eventuele verbetersuggesties aan te leveren en deze te delen in het team.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student is initiatiefrijk, creatief, collegiaal, open in communicatie en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat biedt het bedrijf?

Kinderopvang Kids Okay is een kleinschalige organisatie waarin gezelligheid en professionaliteit centraal staan. De student komt in een hecht team terecht waarin hij/zij de ruimte krijgt te groeien richting de functie van pedagogisch medewerker. De organisatie kent 2 leidinggevende en 1 pedagogisch coach/beleidsmedewerker waarmee de student op niveau 4 kan sparren.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Kinderopvang Kids Okay Moerkamp 73 5835 BP Beugen Nederland Tel: +31630443687 E-mail: [email protected] Website: www.kidsokay.nl Contactpersoon Christel Thijssen Tel: +31630443687 E-mail: [email protected] Website: www.kidsokay.nl/ Leerbedrijf ID 100029317 bekijk bedrijfsgegevens