Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Groningen

De student gaat stage lopen op de 0-2 jr. groep of op de 2-4 jr. groep. Hier doe je activiteiten met de kinderen, doe je de verzorging en licht huishoudelijke taken.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student moet initiatief kunnen nemen, creatief zijn en het werk zien liggen.

Wat biedt het bedrijf?

Wij hebben vanaf februari 2023 plek op de 0-2 jr. groep (woensdag, donderdag, vrijdag) en op de 2-4 jr. groep (alle dagen).
We zijn een kleinschalige kinderopvang met een klein en gezellig team, waarin iedereen welkom is.
Stagiaires zijn collega’s en krijgen veel ruimte deel uit te maken van de dagelijkse praktijk en zich te ontwikkelen.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Kinderopvang Bambaloe Schweitzerlaan 12 9728 NP Groningen Nederland Tel: +31505280800 E-mail: [email protected] Website: www.kinderopvangbambaloe.nl Contactpersoon Dodi Hulst Tel: +31505280800 E-mail: [email protected] Website: www.kinderopvang-bambaloe.nl Leerbedrijf ID 100007464 bekijk bedrijfsgegevens