Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Groningen

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt zich bezig met het opvoeden, ontwikkelen, begeleiden en ondersteunen van kinderen/jongeren tot en met 21 jaar. Ze richt zich daarbij met name op kinderen/jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstanden, leer-, gedragsproblematiek of opvoedproblematiek. Zij werkt in een kindercentrum waar diensten, zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang of voorschoolse educatie worden aangeboden. Ook kan zij werken in een integraal kindcentrum of brede school waar opvang en onderwijs gecombineerd worden. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker kan ook werken bij organisaties die opvoedingsondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt (in groepsverband) een stimulerende omgeving voor het leren en ontwikkelen van elk kind/jongere. Afhankelijk van de setting kan zij een aansturende of begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers. Ook is zij het aanspreekpunt voor ouders/vervangende opvoeders en betrokkenen, zoals interne collega’s en externe deskundigen.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Kids First COP locatie Dondersteen Siersteenlaan 484 -2 9743 EZ Groningen Nederland Tel: +31505771784 E-mail: [email protected] Website: www.kidsfirst.nl/index.php Contactpersoon Marian Flokstra Tel: +31880350400 E-mail: [email protected] Leerbedrijf ID 100434570 bekijk bedrijfsgegevens