Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Stage
 • Ede

De student gaat meedraaien binnen de groepen van onze organistatie kinderopvang kindRijk, onze organisatie biedt kleinschalige , hoogwaardige opvang aan kinderen van 0-4 jaar vanuit de Christelijke identiteit.
Binnen KindRijk hebben we de volgende vormen van kinderopvang waar stage gelopen kan worden, babygroep 0-1,5 jaar, dreumesgroep1,5-2,5 jaar en peuteropvang 2-4 jaar.
Op de babygroep wordt zoveel mogelijk het dagritme van thuis gevolgd binnen de mogelijkheden van de kinderopvang, bij de dreumes en peutergroep is een vast dagritme. We creeren een veilige omgeving waar de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We werken met gezonde voeding en uitdagend spelmateriaal. De kinderen worden liefdevol opgevangen in een veilige omgeving, worden gestimuleerd en geactiveerd in spel, muziek en creativiteit.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student heeft oog voor het individuele kind, het groepsgebeuren, is creatief, neemt initiatief en heeft een open houding.

Wat biedt het bedrijf?

Bij KindRijk hebben we passie voor kinderen, werken zeer betrokken medewerkers, werken we vanuit een Christelijke identiteit, werken we vanuit een doordacht pedagogisch beleid, werken we met gezonde voeding en bieden uitdagend spelmateriaal.
KindRijk vind het belangrijk om te investeren in goede begeleiding van stagiaires die binnen onze organisatie stage komen lopen. Als student ben je onderdeel van ons team, je werkt mee met de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen.
KindRijk biedt een veilige leeromgeving voor de student.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

KindRijk Jungle Hoflaan 2 A 6715 AJ Ede Nederland Tel: +31318309066 E-mail: [email protected] Website: www.kindrijk.nl Contactpersoon Annelies Veenendaal Tel: +31318309066 E-mail: [email protected] Leerbedrijf ID 100735972 bekijk bedrijfsgegevens