Skip to main content

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

De verwachtingen die gesteld worden aan een stagiaire zijn afhankelijk van de aard van de opleiding, het studiejaar waarin de stagiaire zich bevindt, om welk soort stage het gaat en hoever de stage gevorderd is. Na de inwerkperiode zal de stagiaire de kinderen onder begeleiding verzorgen en begeleiden. Ook zal de stagiaire een activiteit zelfstandig begeleiden.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student heeft:
– inlevingsvermogen en empathie
– is begripvol
– heeft een open houding
– houdt rekening met omstandigheden en gevoelens van zijn naaste
– heeft een actieve luisterhouding
– toont initiatief
– neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces

Wat biedt het bedrijf?

Pedagogisch medewerkers in opleiding zijn van harte welkom bij Chr. Kinderopvang Luna!
Wij bieden een leerzame stageplek, waarin de stagiaire de ruimte krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen en in te zetten.
Ook bieden wij een hecht een gezellig team waar voldoende aandacht is voor het leerproces van de stagiaire.
Daarnaast krijgt de stagiaire maandelijks stagevergoeding.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind

 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving

 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind

 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind

 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren

 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op

 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan

 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit

 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes

 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving

 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden

 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit

 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit
lees verder

Getagd als: Pedagogisch medewerker, Verpleegkundige, Zorg

Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Christelijke kinderopvang Luna, locatie Oost Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal Nederland Tel: +31318745700 E-mail: [email protected] Website: www.kinderopvangluna.nl Contactpersoon Marlies van Hunnik Tel: +31318745700 E-mail: [email protected] Website: www.kinderopvangluna.nl Leerbedrijf ID 100046964 bekijk bedrijfsgegevens